PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Viac

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Viac Viac

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru.

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.


Odborné preklady

Viac

Manažérske kompetencie

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®

Certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner sa skladá podľa želania účastníkov v angličtine, češtine, nemčine, francúzštine alebo španielčine. Výsledok certifikačnej skúšky je známy cca 1 týždeň po jej uskutočnení.

Každý účastník nášho verejného certifikačného kurzu PRINCE2 Practitioner obdrží:

Kurz PRINCE2 Practitioner je praktickou prípravou na rovnomennú medzinárodnú certifikačnú skúšku, ktorú účastníci absolvujú na 2. deň školenia. Účastníci si nacvičia odpovedanie na testovacie otázky zo všetkých oblastí PRINCE2, postavené na prípadovej štúdii a dostanú dva plné cvičné testy s vyhodnotením a zdôvodnením všetkých odpovedí. Kvôli kvalitnej príprave na skúšku sa od účastníkov očakáva, že okrem samotného školenia venujú 10-20 hodín samoštúdiu podľa inštrukcií lektora (dodatočne k samoštúdiu potrebnému na úroveň PRINCE2 Foundation). Túto prípravu je potrebné rozložiť minimálne na 1 týždeň pred kurzom.

Certifikácia PRINCE2 Practitioner

hodnotí, či je kandidát schopný aplikovať metodiku PRINCE2 na riadenie jednoduchého projektu v prostredí podporujúcom PRINCE2. Kandidát musí preukázať schopnosť aplikovať i prispôsobovať metodiku PRINCE2 tak, aby s jej pomocou vyriešil zadania z oblasti projektového riadenia stanovené v prípadovej štúdii. Konkrétne musí:

Bližšie údaje o formáte skúšky PRINCE2 Practitioner nájdete v našom porovnaní. Viac informácií o podmienkach certifikačných skúšok PRINCE2 nájdete na webstránke APMG.

Úľavy pri skúške: Pre kandidátov, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri certifikácii PRINCE2 určité úľavy. Pokiaľ si chcete takúto úľavu uplatniť, je potrebné uviesť to do Vašej prihlášky na kurz PRINCE2 a na školenie priniesť príslušné lekárske potvrdenie. Viac informácií nájdete na webstránke APMG.

Platnosť certifikátu: Certifikát PRINCE2 Practitioner platí 5 rokov. Pre udržanie certifikácie je potrebné pred jeho expirovaním zložiť recertifikačnú skúšku. Tá je v obdobnom formáte ako skúška Practitioner, avšak je kratšia. Jej cena je porovnateľná s cenou skúšky Foundation.

Na recertifikáciu sa môžu kandidáti pripraviť sami alebo Vás v prípade záujmu pripravíme my.

Späť <<